Chúng tôi tạm dừng hoạt động


Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, đội ngũ nhân sự và các hoạt động liên quan bị ảnh hưởng, nên MXH Phụ Nữ 30 Plus sẽ tạm dừng hoạt động. Xin chân thành cáo lỗi cùng người dùng Internet và các thành viên.